Toyota Run-Free AE86 Levin Toyota Run-Free AE86 Levin

Toyota Run-Free AE86 Levin by AZN_2NR


Car Body: HPI Toyota AE86 Levin
Accessories: HPI AE86 Levin Run-Free Kit
Color: Tamiya Red (PS-2), Tamiya Black (PS-5), hood cf carpet tape with Tamiya Smoke (PS-31)